Evenementen

Nationaal Platform Plastics Recycling

Het Nationaal Platform Plastics Recycling (NPPR) is het landelijk aanspreekpunt in Nederland voor publiek-private samenwerking op het gebied van recycling van plastics. Het platform verenigt partijen waaronder innovatieve MKB, industrie en kennisinstellingen actief op het gebied van Plastics Recycling.

Het platform:

  • zorgt voor afstemming van activiteiten
  • stimuleert kennisuitwisseling, innovatie en consortiumvorming
  • bouwt een community en
  • adviseert de overheid, het missieteam Circulaire Economie (CE), de Versnellingstafel CR, Topsector ChemistryNL en andere relevante organisaties.

Lees op onze website meer over plastics recycling, het platform en onze programmering. Ook vind je hier het laatste nieuws en een overzicht van relevante congressen/bijeenkomsten.

Menu