Evenementen

Nationaal Platform Plastics Recycling

Het Nationaal Platform Plastics Recycling (NPPR) is het landelijk aanspreekpunt in Nederland voor publiek-private samenwerking op het gebied van recycling van plastics. Het platform verenigt partijen waaronder innovatieve MKB, industrie en kennisinstellingen actief op het gebied van Plastics Recycling.

Het platform:

  • zorgt voor afstemming van activiteiten
  • stimuleert kennisuitwisseling, innovatie en consortiumvorming
  • bouwt een community en
  • adviseert de overheid, het missieteam Circulaire Economie (CE), de Versnellingstafel CR, Topsector ChemistryNL en andere relevante organisaties.

Lees op onze website meer over plastics recycling, het platform en onze programmering. Ook vind je hier het laatste nieuws en een overzicht van relevante congressen/bijeenkomsten.

Nederland pakt door op plastics

Het onderdeel Circular Plastics is een belangrijk deel van Duurzame MaterialenNL dat dit najaar als voorstel bij het Nationaal Groeifonds zal worden ingediend. Het is een ambitieus plan, maar absoluut haalbaar als de hele keten de schouders eronder zet.

“Over 5 jaar kunnen we de eerste innovaties gerealiseerd hebben om circulaire plastics mogelijk te maken, dan zijn we de keten aan het verbinden”, aldus Esther Zondervan, programmamanager van TNO en trekker groeifondsvoorstel Circular Plastics.

Emmo Meijer, trekker groeifondsvoorstel Duurzame MaterialenNL: “Dit moet lukken. Over 10 jaar hebben we de juiste infrastructuur in termen van opschaling van recycling, hebben we andere designs van materialen en is er mogelijk substitutie van huidige plastics waar je niets meer mee kunt. Dan is het palet volledig”.

 

Wilt u als private partij bijdragen en heeft u nog geen contacten met de organisatie van het Nationaal Platform Plastics Recycling, mail dan allereerst met info@NPPR.nl.

Klik op onderstaande namen om de interviews op YouTube te bekijken:

Menu