Programmering

Het platform zal initiatieven op het gebied van plastics recycling met elkaar verbinden. Een aantal initiatieven van relatief bescheiden omvang is reeds gestart. Deze zullen worden verbonden met de toekomstig te starten initiatieven. Een niet-uitputtend overzicht van initiatieven (bestaand en voorgenomen) wordt gegeven door onderstaande lijst. Het platform stelt zich ten doel om dit overzicht zoveel mogelijk te completeren en relevante partijen te betrekken door deze uit te nodigen voor een op te zetten klankbordgroep.

Lopende programmering (aanzet voor landschapsanalyse van de grotere initiatieven in NL):

Initiatief

Toelichting

Samenwerking TNO-UU

katalytische depolymerisatie van additiepolymeren

Flagship project chemical recycling @ ARC CBBC

Dutch national research center that investigates chemical building blocks for novel sustainable energy materials

Pilotfabriek BioBTX

De pilot (10 kg/uur) draait op oa verontreinigt consumenten plastic afval (DKR350) wat via vapour upgrading (pyrolyse) en katalyse wordt omgezet in aromaten (BTX). Volgende stap is 50Kton fabriek.

CPI (DPI-ISPT)

Towards improved circularity of polyolefin-based packaging; 21 partners; (totaal 2M€ waarvan 870k co-fin (in-cash+ in-kind; 2 jaar). Sorteren en Thermo-chemische depolymerisatie (Pyrolyse en vergassing) + design + circulaire scenarios + internationalisering

Nieuw CPI project (DPI, ISPT, TNO, RUG) via MOOI-regeling

Voorstel InReP: An Integrated approach towards Recycling of Plastics, 39 partners (totaal 7,5M€ waarvan 3.5M€ co-fin): Sorteren, mechanische recycling, Chemische (glysolyse + aminolyse) en Thermo-chemische depolymerisatie (pyrolyse) + circulaire scenarios + vertrouwen, gedrag en acceptatie + internationalisering + learning communities.

Chemelot Circular Hub

Chemport Europe (CE)

Heeft als doelstelling om de chemie in Noord-Nederland te verduurzamen en alle relevante partijen in dit veld te verbinden. Op het onderdeel recycling ondersteunt CE het initiatief Het Schone Noorden. Hierin wordt beoogd om ketens op het gebied van mechanische en chemische recycling te sluiten. Partijen: RUG, Hanzehogeschool en NHL Stenden alsmede de in Noord Nederland gevestigde bedrijven BioBTX, Teijin, Symeres (Syncom) en CuRe.

Rotterdamse haven/Moerdijk/ Terneuzen/A’dam

Rotterdamse haven/Moerdijk/ Terneuzen/A’dam willen voorop lopen met het gebruik van groene grondstoffen. Door moderne chemische recycling en het slim omgaan met reststromen sluiten we kringlopen in de industrie.

Brightsite Program Line 2

Replacing fossil carbon and hydrogen by use of plastic waste and biomass

Menu