“ReShaping Plastics: pathways to a circular, climate neutral plastics system in Europe”

Het “ReShaping Plastics” rapport dat deze week is verschenen is ontwikkeld door SYSTEMIQ, begeleid door een onafhankelijke bestuurscommissie en expertpanel, met inbreng van vertegenwoordigers uit de EU-instituties, NGO’s, wetenschap en industrie. De Europese plastics producenten hebben opdracht gegeven voor het rapport om houvast te krijgen bij het vinden van de meest effectieve antwoorden op de klimaatcrisis en de uitdaging van plastic afval. Het doel van de studie was de huidige voortgang kritisch te evalueren en het potentieel van verschillende maatregelen te evalueren op de mate waarin ze tegemoetkomen aan de EU-doelstelling voor CO2-neutraliteit en circulariteit in 2050.

Plastics Europe, bij monde van de plastic producenten in Europa, is blij met het omvangrijke en veelomvattende rapport: “ReShaping Plastics: Pathways to a Circular, Climate Neutral Plastics System in Europe”, ofwel: routes naar een circulair en klimaatneutraal Europees plastics systeem. De in Brussel gevestigde vereniging steunt de belangrijkste bevindingen in het rapport: dat snellere systeemverandering noodzakelijk is en dat het van vitaal belang is dat alle bij het plastics systeem betrokken partijen hiervoor samenwerken met Europese beleidsmakers. Plastics Europe onderkent ook dat circulariteit op de korte en middellange termijn het vliegwiel is voor een werkelijke omslag in de industrie. Om de analyse en bevindingen uit het rapport verder te brengen en de transitie te versnellen heeft Plastics Europe een pakket aan maatregelen aangekondigd. Ook zal ze zich hard maken voor het opvolgen van de aanbeveling om te komen tot een nieuw ondersteunend beleidsraamwerk dat investeringen en innovaties aanjaagt en een competitief en creatief innovatieklimaat bevordert.

Lees het volledige bericht + het rapport op de website van Plastics Europe.

Menu