PyroCHEM wil jaarlijks 1 miljoen ton afval chemisch recyclen tot nieuwe grondstoffen voor de chemie

Veel plastic afval zoals landbouwfolie of chipszakken kan nu niet gerecycled worden doordat het te vies is of uit meerdere lagen bestaat. Het PyroCHEM project wil de chemische industrie verduurzamen door de chemische recycling van plastic afval en de pyrolyse van andere (biomassa) reststromen te optimaliseren en op te schalen. De ambitie: vanaf 2030 jaarlijks 1 miljoen ton afvalplastic verwerken tot nieuwe grondstoffen voor de chemische industrie.

Recycling speelt cruciale rol in grondstoffentransitie
Er is een urgente en groeiende vraag naar circulaire grondstoffen. Recycling speelt hierin een cruciale rol. Niet alleen worden waardevolle grondstoffen hergebruikt, recycling kan ook bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot in productieketens. In Europa wordt nu maar een derde deel van het plastic afval gerecycled; wereldwijd slechts 15%. De rest wordt verbrand, gestort of komt in de natuur. Dit heeft een negatieve invloed op het milieu, draagt bij aan klimaatverandering en zorgt voor hoge ecologische en economische kosten.

Pyrolyse: chemische recycling door zuurstofloze verhitting
Plastic afval dat nu niet geschikt is om te recyclen, is vaak te vervuild, zoals landbouwfolie, of bestaat uit meerdere lagen zoals chips- en koffiezakken. Alleen al in Nederland gaat het jaarlijks over 629 kton plastic afval. Op dit moment wordt dat verbrand waarbij energie wordt geproduceerd; een zeer laagwaardige vorm van afvalverwerking. Er is een technologie die vervuild plastic – maar ook andere (biomassa) reststromen – wél hoogwaardig kan verwerken: pyrolyse. Door middel van zuurstofloze verhitting worden deze afvalstromen teruggebracht tot circulaire of biobased bouwstenen waar de chemische industrie nieuwe producten van kan maken. De pyrolysetechnologie is nog in ontwikkeling, maar er zijn al successen geboekt, onder andere in de Pyrolyseproeftuin Moerdijk. De PyroCHEM projectpartners gaan de technologie nu opschalen en de waardeketen doorontwikkelen.

Lees meer over PyroCHEM: Waste2Chem Innovation Cluster op de website van Green Chemistry Campus.

Menu